mask

Rachunkowość dla spółek prawa handlowego

segregator na dokumenty

Oferujemy prowadzenie rachunkowości dla spółek prawa handlowego. W przypadku tego rodzaju działalności gospodarczych obowiązuje rozliczanie w formie ksiąg handlowych. W związku z tym zajmujemy się między innymi:

  • sporządzaniem corocznych sprawozdań finansowych;

  • rozliczaniem podatku CIT;

  • przygotowywaniem planu kont oraz polityki rachunkowości;

  • sporządzaniem ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych;

  • prowadzeniem ewidencji oraz deklaracji na potrzeby podatku VAT;

  • kontrolowaniem rozliczeń z kontrahentami.

Ponadto świadczymy pełną obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje na przykład naliczanie wynagrodzeń, urlopów, wystawianie dokumentów kadrowych, świadectw pracy, a także rejestrację pracowników do ZUS-u. Zakres i formę współpracy ustalamy zawsze indywidualnie, odpowiadając na potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów.

 

Księgowość w fundacjach i stowarzyszeniach

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach. Naszą ofertę usług dopasowujemy do specyfiki działania danej organizacji pozarządowej. W rozliczeniach należy zwracać uwagę na wszelkie niuanse i brać pod uwagę, że finansowanie pochodzi zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych oraz dotacji. Każda z tych grup środków wymaga nieco innego podejścia, jeśli chodzi o księgowanie operacji finansowych. Organizacje i fundacje obowiązują odrębne przepisy dotyczące podatków oraz sprawozdawczości. Wszystkie te aspekty bierzemy pod uwagę, podejmując się prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej sektora NGO.